Ambulancia má licenciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odboroch:

  • Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  • Všeobecné lekárstvo.

Ambulancia realizuje iba klinické skúšania. Odbory klinického skúšania: Diabetológia, kardiovaskulárna medicína ,liečba diabetickej bolesti.