Kontakt

Poskytovateľ:
Tatratrial s.r.o.,
Záhradnícka 1129/5, 048 01 Rožňava

IČO 51237598

Ambulancia:
Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava

Telefón:
+421 58 732 96 25

E-mail:
info@tatratrial.sk