Ambulancia realizuje klinické skúšania,Diabetológia poruchy látkovej premeny,Všeobecné lekárstvo

Odbory klinického skúšania: Diabetológia, kardiovaskulárna medicína ,liečba diabetickej bolesti.

Ambulancia má licenciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odboroch:

Diabetológia, poruchy látkovej premeny, výživy a Všeobecné lekárstvo

Ambulancia realizuje iba klinické skúšania. Odbory klinického skúšania: Diabetológia, kardiovaskulárna medicína ,liečba diabetickej bolesti.